Zarząd

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Przyrodników  „Ostoja Pomorska”  – Arkadiusz Zdun

Sekretarz

Zarządu Stowarzyszenia Przyrodników  „Ostoja Pomorska”  – Agnieszka Siedlak

Skarbnik

Zarządu Stowarzyszenia Przyrodników  „Ostoja Pomorska”  – Katarzyna Ambroziak