Sprawozdanie 2017

Działalność Stowarzyszenia w roku 2017  – realizacja działań statutowych

w zakresie działań edukacyjnych:

  1. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach tych zajęć finansowano słodycze dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach terenowych i wycieczkach, feriach zimowych. Sfinansowano przejazd dzieci na zajęcia edukacyjne.
  2. Współorganizowano cykliczną imprezę edukacyjną „Grzybobranie” – na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Współorganizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Nadleśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Czaplinek, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Stowarzyszenie Atut, Stowarzyszenie Wyprzedzić Czas.
  3. W ramach X Edycji Zawodów Strzeleckich Leśników Powiatu Drawskiego, wystawiono drużynę strzelecką, czynnie uczestniczono w imprezie edukacyjnej.
  4. Współorganizowano imprezę „Nocy świętojańskiej” zorganizowanej na terenie Nadleśnictwa Czarnobór w czerwcu 2017 wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lasu ze Szczecinka.
  5. Dofinansowano zdewastowane zabezpieczenie kaplicy w Bobrowie na nieczynnym cmentarzu ewangelickim. Zadanie publiczne dla tego obiektu Stowarzyszenie prowadziło w ramach realizacji projektu w 2011 roku.

w zakresie działań z ochrony czynnej:

  1.  Prowadzono dofinansowanie wykoszenie łąk w obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska.
  2. Dofinansowano naprawę zniszczonych po zimie elementów zastawki na rzece Krzywej w obszarze Natura 2000 Ostoja Ińska, celem utrzymania stabilnego poziomu wód na wilgotnych łąkach na której występuje m. in. pełnik europejski (Trollius europaeus L.).
  3. Prowadzono działalność rolno-środowiskową na gruntach w obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska