Sprawozdanie 2015

Działalność Stowarzyszenia w roku 2015 – realizacja działań statutowych:

 

w zakresie działań edukacyjnych:

  1. Wspólnie z Zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego „KARP” Złocieniec, współorganizowano zawody wędkarskie w Złocieńcu, z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży mieszkających w Złocieńcu i okolicach.
  2. Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim na terenie ośrodka przyrodniczo-łowieckiego Koła Łowieckiego „Knieja” Szczecin w Ciemniku, zostały zorganizowane zajęcia terenowe w plenerze. Zajęcia zostały zorganizowane wspólnie przez Koło Łowieckie „Knieja” Szczecin, RDOŚ Szczecin.
  3. Na terenie dawnego poligonu radzieckiego w okolicach Bornego Sulinowa, wraz z Nadleśnictwem Czarnobór, RDOŚ Szczecin, dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie zorganizowano rajd rowerowy.
  4. Wspólnie z Nadleśnictwem Dobrzany, Kołem Łowieckim „Knieja” Szczecin, RDOŚ Szczecin, na terenie gm. Ińsko w lasach Nadleśnictwa Dobrzany, został zorganizowany dla dzieci i młodzieży Rajd Zadaniowy „Region w którym żyję”. Uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie oraz Szkoły Podstawowej ze Strachocina i Gimnazjum w Ińsku.
  5. Przeprowadzono szkolenia oraz wystawiono drużynę do VIII Edycji Zawodów Strzeleckich Leśników Powiatu Drawskiego.
  6. Współorganizowano cykliczną imprezę edukacyjną „Grzybobranie” – na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Współorganizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
  7. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach tych zajęć zakupiono rękawice, środki czystości, odczynniki, sprzęt i drobne pomoce edukacyjne. Finansowano także poczęstunki, słodycze dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach terenowych i wycieczkach.
  8. Wzięto udział w seminarium „Przyrodnicze aspekty gospodarki łowieckiej”.
  9. Współorganizowano wycieczkę do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Współorganizatorami było: Towarzystwo Przyjaciół Lasu w Szczecinku.
  10. Współorganizowano dwudniową akcję „Bezpieczny Las”, podczas której propagowano bezpieczne zachowania w lesie oraz racjonalne korzystanie z dóbr przyrody (udział w patrolach pływających oraz w patrolach leśnych). W akcji uczestniczyli: Straż Leśna Nadleśnictwa Czaplinek, Komisariat Policji w Czaplinku, Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku, Zachodniopomorska Państwowa Straż Łowiecka w Koszalinie , Zachodniopomorska Państwowa Straż Łowiecka w Drawsku Pomorskim, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Straż Miejska w Czaplinku.
  11. Podjęto działania i aplikowano o pozyskanie środków zewnętrznych z NFOŚiGW w Warszawie – projekt edukacyjny „Z Miłości do Natury..”;

 

w zakresie działań z ochrony czynnej:

 1.  Podjęto działania, celem pozyskania nowych gruntów do prowadzenia działań ekologicznych na obszarze    Natura 2000 Ostoja Drawska, w gm. Złocieniec, Ostrowice, Czaplinek.
 2. Prowadzono działania rolno-środowiskowe na użytkowanych przez Stowarzyszenie gruntach na obszarze Natura 2000 Ostoja Ińska (koszenie, zbiór siana, usuwanie samosiewów drzew i krzewów na całej powierzchni).
 3. Udzielano pomocy rannym i chorym zwierzętom, głownie ptakom (opieka weterynaryjna, wyżywienie). Opiekę (wraz z wyżywieniem) sprawowano w miejscach zamieszkania członków Stowarzyszenia.
 4. Udzielono wsparcia w postaci przekazania karmy (paszy) dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie – Wielgowie.
 5.  Podjęto działania na rzece Krzywej w obszarze Ostoi Ińskiej, celem ochrony miejsca występowania pełnika europejskiego (Trollius europaeus L.).