Sprawozdanie 2014

Działalność Stowarzyszenia w roku 2014 (realizacja działań statutowych)

 

Prowadzone działania edukacyjne:

 1. Uczestniczono w organizacji cyklicznej imprezy edukacyjnej „Grzybobranie” organizowanej na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo przez m.in. Towarzystwo Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Zespół Szkół w Bornem Sulinowie oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
 2. Udzielono wsparcia Nadleśnictwu Drawsko oraz Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim, w przeprowadzeniu dla młodzieży rajdu pieszo – zadaniowego „Rajd Żurawia”, promującego aktywne przebywanie pośród natury oraz zespołową rywalizację opartą na współpracy.
 3. Udzielono wsparcia Nadleśnictwu Czaplinek, w organizacji VII zawodach strzeleckich leśników Powiatu Drawskiego. Impreza była elementem obchodów 90-lecia Lasów Państwowych.
 4. Wspólnie z Zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego „KARP” Złocieniec, współorganizowano zawody wędkarskie w Złocieńcu, z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży mieszkających w Złocieńcu i okolicach.
 5. Uczestniczono przy organizacji jubileuszu 10-lecia Państwowej Straży Łowieckiej (PSŁ) w woj. zachodniopomorskim.
 6. Wspólnie z MOK w Mirosławcu oraz SMŻ, współorganizowano konferencję podczas której miało miejsce niepowtarzalne wydarzenie: „Przywitanie żubrów” w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie.
 7. Udzielono wsparcia przy organizacji wizyty edukacyjnej studentów ochrony środowiska z Ukrainy, jaką odbywali na terenie woj. zachodniopomorskiego. Studenci reprezentowali in. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Uniwersytet Bezpieczeństwa we Lwowie oraz Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku. Studenci przebywali w Polsce w ramach stażu, zorganizowanego przez Europejskie Centrum Ekologiczne.
 8. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach tych zajęć zakupiono rękawice, środki czystości, odczynniki, sprzęt i drobne pomoce edukacyjne, baterie do gablot, opłacono przygotowanie sal edukacyjnych do zajęć oraz wykonanie w nich drobnych napraw. A także poczęstunek, słodycze dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach terenowych i wycieczkach.
 9. Uczestniczyło w XIX konferencji organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie „Nowoczesne technologie dla edukacji leśnej”.
 10. Po raz pierwszy włączono się w akcję społeczną „Szlachetna paczka” na terenie Powiatu Drawskiego.

 

 

Podjęte działania z ochrony czynnej:

 1. Prowadzono działania rolno-środowiskowe na użytkowanych przez stowarzyszenie gruntach (koszenie, zbiór siana, usuwanie samosiewów drzew i krzewów na całej powierzchni).
 2. Udzielano pomocy rannym i chorym zwierzętom, głownie ptakom (opieka weterynaryjna, wyżywienie). Opiekę (wraz z wyżywieniem) sprawowano w miejscach zamieszkania członków Stowarzyszenia.
 3. Udzielono wsparcia w postaci przekazania karmy dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie – Wielgowie.
 4. Zaopiniowano wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczący przeprowadzenia robót melioracyjnych planowanych do przeprowadzenia na terenie powiatu drawskiego, oraz organizację 5 rajdów motorowych i samochodowych.