Sprawozdanie 2012

Działalność Stowarzyszenia w roku 2012 (realizacja działań statutowych)

 

Prowadzone działania edukacyjne:

  1. W roku 2012 r. podjęto działania dotyczące pozyskania środków zewnętrznych na realizację planowanych projektów. Na trzy złożone wnioski, dwa otrzymały dofinansowanie:
  • „AKTYWNE POZNAWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWYCH POJEZIERZA DRAWSKIEGO” (finansowanie: DZIAŁAJ LOKALNIE VII), – w ramach projektu przeprowadzono 3 Piesze Rajdy Zadaniowe celem zaangażowania przedstawicieli różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów) do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dodatkowo pozyskano dofinansowanie od Starosty Drawskiego na organizację trzeciego rajdu zadaniowego, z którego zakupiono dla laureatów rajdów nagrody. Łącznie w rajdach uczestniczyło 426 osób. Współorganizatorami rajdów były także: Nadleśnictwo Drawsko, Nadleśnictwo Czaplinek, WST w Złocieńcu RDOŚ w Szczecinie.
  • „BLIŻEJ NATURY – PROGRAM INFORMACYJNO – EDUKACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY WILKA I ŻUBRA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” (finansowane: WFOŚIGW W SZCZECINIE) – w ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne wśród lokalnej społeczności (rolników, myśliwych, nauczycieli, uczniów), urzędników (urzędów gminnych, powiatowych). Celem kampanii było poszerzenie świadomości jak racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, z poszanowaniem zasad dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych, w tym ochrony gatunkowej. Dla osób dorosłych przeprowadzono pięć warsztatów tematycznych (Drawsko Pomorskie, Wałcz, Chojna, Borne Sulinowo, Drawno, w miesiącu sierpniu 2012 r., z udziałem ekspertów m. in. z ośrodków naukowych) oraz przygotowano dwudniową konferencję wraz z sesją terenową, realizowane przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska   w Szczecinie. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzano warsztaty edukacyjne  we współpracy z Wydziałem Spraw Terenowych w Złocieńcu RDOŚ w Szczecinie. Wydano publikacje informacyjno-promocyjne dotyczące wilków i żubrów w liczbie 5.000 szt.
  1. W ramach zajęć edukacyjnych Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” przeprowadziło warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zakupiono zestawy do analizy wody, szkło laboratoryjne, środki czystości oraz odzież ochronną dla dzieci (fartuchy, rękawice). Sfinansowano pracę osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sal dydaktycznych  do warsztatów edukacyjnych.
  2. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Nadleśnictwem Borne Sulinowo oraz Zespołem Szkół w Bornem Sulinowie, zorganizowano na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo kolejną edycję akcji edukacyjnej: „Grzybobranie”.
  3. Wspólnie z Zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego „KARP” Złocieniec współorganizowano zawody wędkarskie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży w Złocieńcu.

 

Prowadzone działania z ochrony czynnej:

  1. W związku z prowadzeniem działalności rolno-środowiskowej prowadzono działania rolne polegające na koszeniu użytkowanych gruntów i zbiorze siana.
  2. Pokryto koszty opieki weterynaryjnej (w tym zakup leków) dla rannych i rehabilitowanych zwierząt.
  3. Zakupiono karmę dla dzikich zwierząt znajdujących się w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie – Wielgowie.