Sprawozdanie 2009

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 (realizacja celów statutowych)

W 2009 r. prowadzono zadanie dofinansowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI” pn. „Głazy narzutowe w Ogródku Petrograficznym RDOŚ w Złocieńcu – niemi świadkowie tworzenia obecnego krajobrazu Pojezierza Drawskiego”.
Czas trwania całego projektu: 01 czerwca 2009 r. – 30 września 2009 r.

Stowarzyszenie podpisało umowę z BKP w Szczecinie na prowadzenie działalności rolno-środowiskowej na użytkach ekologicznych „Wierzchucice”, „Wilkowe Bagno” i „Dolice”. W 2009 roku przeprowadzono prace agrotechniczne na ww. gruntach.

W poczet członków Stowarzyszenia przystąpiły 4 osoby.

Przystąpiono do Powiatowej Rady Ochrony Przyrody.

Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Stowarzyszenie wytypowało jednego z członków do składu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w województwie zachodniopomorskim.

Zorganizowano imprezę plenerową pn. „Grzybobranie”, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Lasu.