Sprawozdanie 2008

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2008 (realizacja celów statutowych)

Z dniem 15.10.2008 r. po rejestracji KRS rozpoczęło formalnie działalność Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”.

Większość członków Stowarzyszenia to pracownicy Zespołu Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego a od l stycznia 2009 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz inne osoby zainteresowane ochroną przyrody.

W związku z powyższym członkowie Stowarzyszenia w ogromnej większości posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu ochrony przyrody i środowiska, edukacji ekologicznej, itp.

W 2008 r. ( w czasie zaledwie 2,5 miesiąca) Stowarzyszenie zrealizowało zadanie pn. „Ścieżka przyrodnicza Jezioro Rakowo Małe i Rakowo Duże” w ramach programu „Działaj lokalnie”, było współorganizatorem konferencji pn. „Wielopłaszczyznowa współpraca lokalnych środowisk w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000” oraz przygotowało założenia do wdrożenia programu rolnośrodowiskowego na użytku ekologicznym „Wierzchucice”.