Z Miłości do Natury

2016-02-29

logo inicjatywy obywatelskieOpis: Nawiązano współpracę i porozumienia z 21 grupami działającymi lokalnie na terenie województwa zachodniopomorskiego, celem realizacji inicjatyw społecznych mających za zadanie podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych. Pomysłodawcami lokalnych inicjatyw byli przede wszystkim przyrodnicy, naukowcy, pracownicy akademiccy, nauczyciele, uczniowie, jak również stowarzyszenia i inne grupy.

Przygotowując realizację projektu odbyliśmy szereg spotkań z mieszkańcami. Podczas spotkań poznaliśmy zapotrzebowanie lokalnych grup do realizacji m. in. zadań mających na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas tych spotkań wybraliśmy inicjatywy, które w naszej ocenie mogły przyczynić się do poprawy różnorodności biologicznej, zostały zebrane do realizacji w ramach jednego projektu „Z Miłości do Natury” dla wniosków składanych w ramach „Inicjatyw Obywatelskich dla Środowiska”. Naszym zamiarem była realizacja projektu obejmująca swym zasięgiem, poprzez wybrane inicjatywy, teren całego województwa zachodniopomorskiego.

Wśród wybranych inicjatyw znalazły się: Graj w ekologię – chroń lokalną różnorodność biologiczną – eko gra; Mikrowycieczki na obszarach Natura 2000; Multimedialna ścieżka przyrodnicza w Wolińskim Parku Narodowym; Wirtualny przelot bielika nad terenem Wolińskiego Parku Narodowego; Akademicka Rada Ochrony Środowiska; Obóz ornitologiczny; Święto żurawi; Z punktu „A” do punktu „N”atura; Święto Polskiej Niezapominajki; Edukacyjny Plac Zabaw w Puszczy Bukowej; Zmiany wybrzeża wyspy Wolin okiem obiektywu; Geocaching z Natura 2000; Dzień Geografa;  Konkurs fotograficzny „Różnorodność biologiczna w mojej okolicy”; Rajd Autostopowicza; Em Mud Balls Day; Monitoring podwodny; Badania mikrobiologiczne; Ochrona cennych gatunków ryb poprzez wykonanie trasy edukacyjnej wzdłuż biegu rzeki Sitna; Badania i podnoszenie świadomości ekologicznej oraz społecznych oczekiwań dotyczących obszaru Drawskiego Parku Krajobrazowego; Identyfikacja potrzeb społeczności lokalnej w zakresie przedsięwzięć ekologicznych i możliwości ich społecznościowego finansowania.

Partnerstwo przy realizacji projektu:  „Fundacja Europejskie Centrum Ekologiczne” z Warszawy.

Niestety, Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” nie otrzymało dofinansowania na realizację tego projektu.