CZŁOWIEK – GATUNKI ZWIERZĄT CHRONIONYCH

2019-10-04

Zaproszenie

W trakcie prelekcji, będzie możliwość pobrania w wersji papierowej ulotki, zawierającej kompedium informacji dotyczących trzech gatunków objętych ochroną prawną, tj. wilka, bobra i żubra. Poniżej załączamy wersję elktroniczną.

czlowiek-gatunki zwierzat chronionych (1)

Ponadto załączamy materiały z prelekcji:
Sposoby eliminacji zagrożenia dla człowieka

Opinia w sprawie postępowania ze zwierzętami w szczególnych przypadkach