Marsz z przyrodą

2018-12-17

Projekty 2018

tytuł projektu: „Marsz z przyrodą”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Drawskiego

  starostwo

Opis: Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” w roku 2018 w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Drawskiego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki krajoznawstwa otrzymała  dofinansowanie na realizację zadania edukacyjnego: „Marsz z przyrodą”. Wiele działań rekreacyjnych, edukacyjnych kierowanych jest do dzieci i młodzieży szkolnej, pomijając przy tym osoby starsze, nasz projekt –  skierowaliśmy do osób w wieku emerytalnym.  Zadanie zostało zrealizowane pod koniec sierpnia 2018 r.

Przeprowadzony „Marsz z przyrodą”, promował aktywne spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu przez osoby starsze – trasa marszu odbyła się na terenie kompleksu leśnego będącego w zarządzie Nadleśnictwa Drawsko. Do udziału w marszu zostali zaproszeni seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów i Rencistów, Koło w Czaplinku; w Kole Rejonowym Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Drawsku Pomorskim, w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wierzchowie. Zaproszono do udziału także Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Bornego Sulinowa. Łącznie uczestniczyło 60 osób.

„Marsz z przyrodą” miał charakter zorganizowany – na trasie został wyznaczony punkt startowy, punkty kontrolne, do których musieli dotrzeć wszyscy uczestnicy oraz meta. Uczestnicy drogą losowania, zostali podzieleni na 4 osobowe zespoły co przyczyniło się do integracji i współpracy ze sobą podczas marszu, osób pochodzących z różnych gmin. Trasa została wyznaczona po terenie istniejącej ścieżki przyrodniczej z istniejącymi na jej trasie punktami widokowymi na jezioro Lubie oraz małą infrastrukturą terenową (wiatki, stoliki, ławki, kosze na śmieci). Uczestnicy marszu, mieli okazję na poznanie ścieżki przyrodniczej – nowego dla nich atrakcyjnego miejsca przyrodniczego naszego regionu w obszarach Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy oraz Ostoja Drawska. Na trasie marszu na wyznaczonych punktach kontrolnych, uczestnicy wykazywali się i zdobywali wiedzę przyrodniczą z zakresu lokalnej roślinności, gatunków chronionych, owadów zapylających, a także uczestniczyli w ciekawych zabawach ruchowych.

r2 2b

Powyższe działanie miało na celu: promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez osoby starsze z terenu powiatu drawskiego oraz upowszechnianie wiedzy o ochronie przyrody w tym głównie promocji obszarów Natura 2000, a także promowanie wiedzy o siedliskach przyrodniczych i gatunkach objętych ochroną prawną.

 Trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone (m.in. sprzętem turystycznym, książkami przyrodniczymi), wszyscy uczestnicy marszu otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety (notes z długopisem, miód drahimski). Impreza została zakończona ogniskiem z ciepłym posiłkiem.

3c

Partnerami przy realizacji projektu byli: Nadleśnictwo Drawsko, Nadleśnictwo Czaplinek, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.