CZŁOWIEK – GATUNKI ZWIERZĄT CHRONIONYCH

2019-10-13

„Poszerzenie świadomości loklanej społeczności w zakresie interakcji:

CZŁOWIEK – GATUNKI ZWIERZĄT CHRONIONYCH”


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

abc


         Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” w roku 2018 w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na realizację zadania publicznego „Wsparcie na wdrążenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie wspierania i upowszechniania wiedzy dotyczącej trzech gatunków zwierząt objętych ochroną prawną, tj. wilka, bobra i żubra, za które odpowiada Skarb Państwa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania edukacyjnego: „Poszerzenie świadomości loklanej społeczności w zakresie interakcji: CZŁOWIEK – GATUNKI ZWIERZĄT CHRONIONYCH”. Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2019 r.

Zaproszenie kopia


          W ramach projektu w dniu 2 października 2019 r., zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim. W trakcie zajęć prowadzące w ciekawy sposób przekazały dzieciom informacje dotyczące trzech gatunków ssaków – bobra, wilka i żubra. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali sposoby przystosowania się tych zwierząt do środowiska ich życia. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się pokaz eksponatów omawianych zwierząt. Na koniec wspólnego pobytu zorganizowano dla najmłodszych ognisko.

IMG_20191002_084739

IMG_20191002_101512

IMG_20191002_101552IMG_20191002_095850

IMG_20191002_104253IMG_20191002_104258


        Ponadto w dniach 9, 10 oraz 11 października 2019 r., odbyły się trzy spotkania w Ostrowicach, Marcinkowicach oraz Drawnie dla przedstawicieli gmin, komend policji, rolników, hodowców, myśliwych, leśników i mieszkańców okolicznych miejscowości. W trakcie tych spotkań odbyły się prelekcje przeprowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z zakresu szacowania szkód i aspektów prawnych dot. chronionych gatunków zwierząt, za które odpowiada Skarb Państwa. Następnie głos zabrał Pan dr. inż. Bartłomiej Popczyk z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach z SGGW w Warszawie, który przedstawił sposoby eliminacji zagrożeń dla człowieka ze strony wilka i innych gatunków objętych ochroną prawną.

IMG_9588IMG_9595

IMG_9609

IMG_9614

IMG_9617IMG_9620


W trakcie trwających prelekcji, obecnym rozdawano ulotki zawierające informacje dotyczące przystosowania się tych zwierząt do środowiska oraz podstawowe sposoby ograniczenia szkód.

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi materiałami udostępnionymi w trakcie prelekcji.

IMG_9625


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

abc