Projekty 2012

tytuł projektu: "Aktywne poznawanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Pojezierza Drawskiego"

Aktywne poznawanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Pojezierza Drawskiego.

Aktywne poznawanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Pojezierza Drawskiego.

termin realizacji: czerwiec 2012 – październik 2012

Opis:  Głównym celem projektu było zaangażowania przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych (dzieci, młodzieży, szczególnie dorosłych, seniorów) do aktywnego spędzania wolnego czasu. Założeniem projektu było przeprowadzenie rajdów zadaniowych. Uczestnictwo w nich, wpłynęło pozytywnie na rozwój umiejętności poznawczych. Obserwacje przyrodnicze oraz zdobywanie wiedzy samodzielnie i poprzez prace w grupie, pozwoliło to na szeroko rozumiany rozwój osobowy, scalenia więzi społecznych i poprawę kondycji fizycznej uczestników.

W ramach projektu przeprowadzono 3 Piesze Rajdy Zadaniowe. Łącznie w rajdach uczestniczyło 426 osób.

Projekt realizowano przy współpracy: Nadleśnictwa Drawsko, Nadleśnictwa Czaplinek, Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Szczecinie WST Złocieniec.

Finansowanie: DZIAŁAJ LOKALNIE VII, dodatkowo pozyskano dofinansowanie od Starosty Drawskiego na organizację trzeciego rajdu zadaniowego, z uzyskanego dofinansowania zakupiono dla laureatów rajdów nagrody.

tytuł projektu: "Bliżej natury – program informacyjno – edukacyjny w zakresie ochrony wilka i żubra na terenie województwa zachodniopomorskiego."

Bliżej natury – program informacyjno – edukacyjny

Bliżej natury – program informacyjno – edukacyjny

termin realizacji: maj 2011 – grudzień 2012

Opis: W ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne wśród lokalnej społeczności (głownie rolników, myśliwych, nauczycieli, uczniów), a także urzędników (urzędy gmin, powiaty). Celem kampanii było poszerzenie świadomości w jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, biorąc pod uwagę poszanowanie zasad dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych, w tym ochrony gatunkowej.
Dla osób dorosłych przeprowadzono pięć warsztatów tematycznych (Drawsko Pomorskie, Wałcz, Chojna, Borne Sulinowo, Drawno, w miesiącu sierpniu 2012 r., z udziałem ekspertów m. in. z ośrodków naukowych) oraz przygotowano dwudniową konferencję wraz z sesją terenową. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzano warsztaty edukacyjne.
Wydano publikacje informacyjno-promocyjne dotyczące wilków i żubrów w liczbie 5.000 szt.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Finansowane: WFOŚIGW w Szczecinie, środki własne Stowarzyszenia Przyrodników „Ostoja Pomorska”.