Projekty 2010

tytuł projektu: "Aktywna edukacja prośrodowiskowa na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim – „Naturalnie dla Natury"

Termin realizacji: 01.03.2010 r. – 31.01.2011 r.

Opis: W kalendarzu działań ujęto elementy edukacyjne, tj. konferencję przyrodniczo – środowiskową dotyczącą współpracy na rzecz promocji obszarów Natura 2000 oraz parków krajobrazowych w województwie zachodniopomorskim. Zaplanowano warsztaty terenowe z zakresu rozpoznawania siedlisk Natura 2000 oraz konkurs wiedzy przyrodniczej i konkurs plastyczny. Ujęto również wiosenny i jesienny pieszy rajd zadaniowy. Realizacja projektu miała mieć na celu poszerzenie wiedzy w zakresie znajomości siedlisk przyrodniczych oraz przedstawiać sposoby postępowania na obszarach koncentracji różnych form ochrony przyrody, promocję postaw opartych na emocjonalnym odbiorze walorów i uwrażliwiania uczestników na piękno świata przyrodniczego.

Niestety Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” nie otrzymało dofinansowania na ten projekt.