Projekty 2009

tytuł projektu: "Wielopłaszczyznowa współpraca lokalnych środowisk w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000"

Termin realizacji: Styczeń 2009 r.

Opis: W ramach projektu zorganizowano konferencję, która odbyła się w dniach 15-16 stycznia 2009 roku w Bornym Sulinowie. Uczestniczyło w niej około 50 osób reprezentujących jednostki organizacyjne zajmujące się edukacją i ochroną przyrody. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci podniesienia kwalifikacji edukatorów z dziedziny edukacji ekologicznej. Uczestnikom przekazano płyty CD z materiałami dotyczącymi tematyki konferencji.

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Środki własne Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”

tytuł projektu: "Głazy narzutowe w Ogródku Petrograficznym RDOŚ w Złocieńcu – niemi świadkowie tworzenia obecnego krajobrazu Pojezierza Drawskiego"

Termin realizacji: 01.06.2009 r. – 30.09.2009 r.

lapidaroum_01Opis: Projekt miał na celu przybliżenie lokalnej społeczności zagadnień związanych z procesami geologicznymi zachodzącymi na terenach Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem ich działania krajobrazo­twórczego.
W ramach tego działania prowadzono również zadania mające na celu ochronę miejsc cennych z punktu widzenia geologii oraz ich wykorzystanie w szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Wydano folder o treści przybliżającej w przystępnym języku powyższą problematykę oraz zorganizowano spotkanie połączone z wycieczką dla uczniów klas gimnazjalnych.
Wycieczkę zorganizowano na trasie Złocieniec – Uraz – Kluczewo – Czaplinek – Cichorzecze – Złocieniec.
ogrodek_petrograficzny
W trakcie wycieczki przedstawiono uczniom i nauczycielom podsta­wowe procesy geologiczne zachodzące podczas działania lądolodu skandynawskiego w trakcie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (stadiał pomorski), w którym to okresie ukształtowana została obecna rzeźba terenu pojezierza drawskiego.
Pokazano w terenie poszczególne formy geologiczne powstałe w tym czasie, np. wały moreny czołowej, polodowcowe jeziora powstałe w rynnach radialnych i marginalnych, polodowcowe doliny rzeczne, głazy narzutowe itp. Udział w tego typu projektach stymuluje młodzież do dalszego poznawania walorów i historii miejsc w rejonie ich zamieszkania oraz zachęca do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań z dziedziny geologii.

Finansowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu