Projekty 2008

tytuł projektu: "Zielone miejsce Złocieńca – okolice jeziora Rakowo Małe i Rakowo Duże"

Termin realizacji: 09.10.2008 r.-15.02.2009 r.

rakowo_duze
Opis:
Głównym celem projektu było stworzenie miejsca do wypoczynku dla mieszkańców miasta Złocieniec oraz przygotowanie terenu do aktywnej edukacji historycznej i przyrodniczej, chroniąc jednocześnie wartości przyrodnicze i kulturowe okolic Złocieńca. W ramach projektu zinwentaryzowano zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz przygotowano projekty tras ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych.
rakowo_male

Utworzenie bazy do aktywnej edukacji przyrodniczej i kulturowej pozwoliło podnieść efektywność prowadzonych działań edukacyjnych. Zajęcia szkolne uzupełnione o elementy terenowe sprzyjają rozwojowi zmysłu obserwacji, logicznemu myśleniu, kojarzeniu faktów oraz kompleksowemu traktowaniu procesów zachodzących w środowisku.

Finansowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu,