Bóbr europejski

2018-07-10

Na gruntach Stowarzyszenia w okolicach Złocieńca, podczas kontroli wykonania prac z ochrony czynnej, stwierdziliśmy tamę bobrową zlokalizowaną na naszym rowie melioracyjnym. Bóbr europejski jest największym ziemnowodnym gryzoniem jaki występuje w Polsce. Roślinożerca. Jego masa ciała może dochodzić nawet do 30 kg, a długość ciała do 1 metra. Bobry są terytorialne – co znaczy, że przebywają na danym terenie stale, broniąc i znakując jego granice. Ze względu na lokalizację tamy na rowie melioracyjnym, śledzimy czy spiętrzenie wody sięgające do około 1m, nie będzie powodować zalania przyległych gruntów rolnych. W związku z faktem, iż nie stwierdziliśmy w okolicy świeżych zgryzów bobrowych, a tama nie była szczelna przypuszczamy, że ze względu na wykonanie w końcu okresu zimowego usunięcia samosiewów z naszego terenu i braku drzew i krzewów w sąsiedztwie, bobry musiały jednak opuścić ten teren.

Bóbr europejski znajduje się w naszym kraju pod częściową ochroną prawną, w związku z tym aby dokonać rozbioru tamy, należy uzyskać od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska derogację – zezwolenie na podjęcie takich działań.

P9073500aa                                P9073501b

fot: archiwum Stowarzyszenia