5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Przyrody

2018-06-05

Każdego dnia powinniśmy fetować bioróżnorodność, bogactwo, zmienność gatunków roślin i zwierząt. Ochrona przyrody to nie tylko ochrona rzadkich gatunków roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych. To także ochrona zieleni przestrzeni miejskiej. Obecność w naszym życiu drzew, wody, trawy, kwiatów, ptaków, powinniśmy świętować każdego dnia.

1

Szczególnie, że ochrona przyrody w konfrontacji z rozwojem cywilizacji, stoi na straconej pozycji. Przykładów można mnożyć, znajdując je na „naszym własnym podwórku” – np. budujące się nowe skwery z pięknej kostki betonowej, gdzie dla ich powstania usuwamy zadrzewienia i zakrzaczania, robiąc miejsce dla „miejskiej infrastruktury”; nowoczesne fontanny, betonowe ławeczki. Bierzmy udział w procesach inwestycyjnych – konsultacjach społecznych jako mieszkańcy. Ważne jest aby w rozwoju cywilizacji zachować zrównoważony rozwoju, dla dobra ogółu społeczeństwa i przyrody, wypracowując kompromisy nawet w sytuacjach gdy wydaje się to niemożliwe.

2       3       4

Dzień ochrony Środowiska obchodzony jest w wielu krajach. Również i w naszym. Pamiętajmy nie tylko przy okazji tego święta, że zasoby przyrodnicze są ograniczone. Każdy z nas ma duży wpływ na racjonalne z nich korzystanie i nie jest to tylko frazes. Szanujmy zieleń – drzewa, krzewy, dbajmy o wodę i oszczędzajmy ją. Cieszymy się, że działalnością na rzecz ochrony ekosystemów łąkowych jakie prowadzi Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska, wpisujemy się w ochronę i utrzymanie bioróżnorodności.  Niech przyroda – jej bogactwo cieszy nas i przyszłe pokolenia.

fot. A.S

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA