Aktualności

Pomagamy ptakom

Rok 2016 okazał się kolejnym, w którym nie brakło przypadków niesienia przez członków Stowarzyszenia Przyrodników Ostoja Pomorska pomocy ptakom w potrzebie. Nie kończy się ona jedynie na zorganizowaniu pomocy weterynaryjnej, pomoc trwa często wiele tygodni. Okupiona zaangażowaniem czasu przez poszczególnych członków Stowarzyszenia, na podawaniu leków, codziennym karmieniu – kilka razy dziennie. Najczęściej udaje się po […]

Dzień Drzewa 2016

Obchody Dnia Drzewa zostały zorganizowane 8 października na terenie Nadleśnictwa Czarnobór. Obchody poprzedziło wspólne sprzątanie las wzdłuż „Szlaku Testamentu Jana Pawła II” (przynależnego do Parafii Kościoła Katolickiego pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku). Następnie na posesji nowo zbudowanego obiektu edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór, odbyła się prezentacja multimedialna, przedstawiająca rolę i znaczenie drzew w kulturze i […]

Pomagamy bocianom

Niewielką wieś Mieszałki, zlokalizowaną na terenie gminy Grzmiąca, w sposób szczególny upodobały sobie bociany białe. Wieś zlokalizowana jest częściowo w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Drawska PB320019, wyznaczona celem ochrony ich siedlisk. Na terenie wsi i jej bliskich okolicach znajduje się kilka gniazd bocianów białych, budowanych najczęściej na słupach elektrycznych, bądź dachach budynków […]

Grzybobranie 2016

W dniu 10 września 2016 r., na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo, została zorganizowana impreza edukacyjna „Grzybobranie 2016”. Jest to impreza cykliczna, organizowana głównie celem integracji wielopokoleniowej, spędzaniem wspólnie czasu w sposób aktywny – zbieranie grzybów, zabawy, konkursy edukacyjne, m.in wiedzy przyrodniczej, rzut kasztanem do celu, strzał z łuku, z wiatrówki do celu). W tym roku […]

Noc Świętojańska

17 czerwca 2016 r., nad jeziorem Polskie Sosny, na terenie Nadleśnictwie Czarnobór, zostało zorganizowane spotkanie powiązane z tradycyjnymi obrzędami Nocy Świętojańskiej. Spotkaniu towarzyszyły prelekcje o tematyce kulturotwórczej roli lasu, historii muzyki myśliwskiej – od prostych sygnałów myśliwskich, po utwory wielkich kompozytorów muzyki poważnej oraz o zwyczajach, obrzędach świętojańskich. Pośród uczestników przeprowadzono konkurs na najładniejszy wianek […]

Galerie

zdj_main_1
Ptaki
zdj_main_3
Zajęcia edukacyjne
zdj_main_2
Żubry