Aktualności

Aktywna edukacja. Październik 2017

Już na stałe w kalendarz imprez edukacyjnych Stowarzyszenia, wpisała się akcja Grzyborania. W tym roku odbyła się na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo w leśnictwie Liszkowo nad brzegiem jeziora Pile. Głównymi celami Grzybobrania jest popularyzowanie idei ochrony przyrody i środowiska, w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; integracja wielopokoleniowa uczestników poprzez zabawę, edukacje i wymianę doświadczeń; […]

Ochrona czynna – koszenie. Wrzesień 2017

Stowarzyszenie podjęło działania związane z wykonaniem zabiegu koszenia ekosystemu łąk i usunięcia z nich biomasy. Celem podjęcia prac było zahamowanie procesów sukcesji naturalnej, ograniczenia roślinności zaroślowej w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 oraz w obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039. Zdjęcia: R. Karnecki          

Użytkowanie kośne. Sierpień 2017

Część posiadanych gruntów Stowarzyszenie planuje przeznaczyć pod użytki zielone. W związku z tym podjęto działania związane z powstrzymaniem sukcesji naturalnej na ich obszarze. Usunięto samosiewy, naloty drzew, krzewów oraz wykonano zabieg koszenia użytku. Liczymy, że nasze działania przyczynią się do utrzymania terenów otwartych, użytkowanych kośnie, celem utrzymania, powiększenie terenów bazy żerowej dla ptaków. Zdjęcia: Ł. […]

Zawody Strzeleckie. Lipiec 2017

15 lipca odbyły się Zawody Strzeleckie Leśników Powiatu Drawskiego. W zawodach uczestniczyli Koledzy posiadający uprawnienia myśliwskie. Zawody były okazją do wymiany doświadczeń związanych z propagowaniem bezpiecznego strzelectwa związanego nie tylko z myślistwem ale z rywalizacją sportową. Zdjęcia: A. Zdun                                          

Noc Świętojańska 23 czerwca 2017

Noc Świętojańska związana z letnim przesileniem słońca, w tradycji słowiańskiej obchodzona jest od wielu lat. Tradycję tą piastuje również Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu ze Szczecinka. W tym roku ponownie prezes Koła zaprosił Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska do  wzięcia udziału w obchodach tej szczególnej nocy. Uroczystości odbyły się w obiekcie edukacyjnym Nadleśnictwa Czarnobór, gdzie w święto […]

Galerie

zdj_main_1
Ptaki
zdj_main_3
Zajęcia edukacyjne
zdj_main_2
Żubry