Aktualności

Wiosna, wiosna….

Pierwsze oznaki wiosny, już za nami. Pozostając pod urokiem sił natury i zmieniających się dat w kalendarzu, dokonujemy obserwacji przyrodniczych. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się ze sobą informacjami o usłyszanych i dostrzeżonych ptakach podczas przebywania w terenie. Mamy już za sobą pierwszego usłyszanego skowronka (m. in. nad polami w gm. Czaplinek), pierwszego usłyszanego bąką w okolicach […]

Ferie Zimowe 2017

Czaplinecki Ośrodek Kultury w okresie ferii zimowych zorganizował otwarte zajęcia dla dzieci, młodzieży szkolnej. Wiele atrakcji dostarczały warsztaty aktorsko-wokalne, fotograficzne, gry interaktywne, zajęcia plastyczne, animacyjne. Zaplanowano wycieczkę do lasu, a także do  Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Odpowiadając na zaproszenie Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku, Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska, umiliło dzieciom i […]

Pomagamy ptakom

Rok 2016 okazał się kolejnym, w którym nie brakło przypadków niesienia przez członków Stowarzyszenia Przyrodników Ostoja Pomorska pomocy ptakom w potrzebie. Nie kończy się ona jedynie na zorganizowaniu pomocy weterynaryjnej, pomoc trwa często wiele tygodni. Okupiona zaangażowaniem czasu przez poszczególnych członków Stowarzyszenia, na podawaniu leków, codziennym karmieniu – kilka razy dziennie. Najczęściej udaje się po […]

Dzień Drzewa 2016

Obchody Dnia Drzewa zostały zorganizowane 8 października na terenie Nadleśnictwa Czarnobór. Obchody poprzedziło wspólne sprzątanie las wzdłuż „Szlaku Testamentu Jana Pawła II” (przynależnego do Parafii Kościoła Katolickiego pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku). Następnie na posesji nowo zbudowanego obiektu edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór, odbyła się prezentacja multimedialna, przedstawiająca rolę i znaczenie drzew w kulturze i […]

Pomagamy bocianom

Niewielką wieś Mieszałki, zlokalizowaną na terenie gminy Grzmiąca, w sposób szczególny upodobały sobie bociany białe. Wieś zlokalizowana jest częściowo w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Drawska PB320019, wyznaczona celem ochrony ich siedlisk. Na terenie wsi i jej bliskich okolicach znajduje się kilka gniazd bocianów białych, budowanych najczęściej na słupach elektrycznych, bądź dachach budynków […]

Galerie

zdj_main_1
Ptaki
zdj_main_3
Zajęcia edukacyjne
zdj_main_2
Żubry